MALİYE BAKANLIĞI MİSYONU VE VİZYONU

Misyonumuz

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek​.​​​​

​​​​​​​​

Vizyonumuz

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

✓​ Mali disiplinden taviz vermeyen,
✓ Mali​ yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
✓ Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,​

✓ Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan,

✓​ Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

 

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.​