DEFTERDARLIĞIMIZ MİSYONU VE VİZYONU

Düzce Defterdarlığı Misyonu:

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirerek uygulamak, etkili bir personel politikası ile Kamunun gelirlerini toplayarak harcamalarını gerçekleştirmek ve Devlet Muhasebesini tutarak saymanlık hizmetlerini yürütmek, Kamuya ait malları yönetmek ve Devletin Hukuk danışmanlığı hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

 

Düzce Defterdarlığı Vizyonu:

Büyüme ortamının desteklenerek toplumsal refahın arttırılmasını sağlamak amacıyla öngörülen gelirleri yasalara uygun olarak toplayan, kaynak kullanımında toplumsal faydayı arttıran, mükelleflerine kaliteli hizmet sunan, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla paylaşımcı ve adil hizmet sunan bir Defterdarlık olmak.